Sponsoren

Onze dank is groot!

Sponsoren

Om het onderhoud aan het gemeenschapshuis en bepaalde renovaties uit te kunnen voeren, zijn buiten de reguliere inkomsten, extra gelden noodzakelijk. Hiervoor hebben wij enkele projectplannen opgesteld en de diverse Fondsen aangeschreven. De meeste fondsen stellen géén gelden beschikbaar voor onderhoud en renovaties aan gebouwen. Toch hebben we enkele fondsen bereid gevonden om een financiële bijdrage te schenken. Zo hebben wij op onze aanvraag een positieve reactie mogen ontvangen van:
 

  • Oranjefonds
 
  • Cultuurfonds
 
  • Scheuten Foundation
 
  • Rabobank
 
  • VSB-fonds
 
  • Elisa Stichting
 
  • Enkele niet nader te noemen sponsoren
 
 

Samen werken aan 't hert van Venlo-Zuid!

Vrijwilligers

Voor het uitvoeren van onderhoud, kleine klusjes, het draaien van bardiensten e.d. kunnen we gelukkig een beroep doen op de vele vrijwilligers die ons ter beschikking staan.
Alle vrijwilligers zijn opgenomen in een zogenaamde vrijwilligerspool, die is onderverdeeld in horeca, onderhoud en schoonmaak.
Voor de grotere klussen, waarvoor meerdere vrijwilligers nodig zijn, kunnen we een beroep doen op de leden van de verenigingen die gebruik maken van Gemeenschapshuis Ut Tref.
Mede dankzij deze vrijwilligers is het mogelijk om Gemeenschapshuis Ut Tref “draaiende” te houden!

Natuurlijk ook dank aan alle vrijwilligers!