Geschiedenis

Door M.Bergevoet

Van Patronaat tot Ut Tref

Op 7 maart 1922 verleenden B. en W. van Venlo aan het kerkbestuur van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen een vergunning voor het bouwen van een patronaatsgebouw aan de Verlengde Hendrikxstraat. De architect was H. Rijven en de aannemer was A. Manders, die daarvoor het bedrag van 44.152,59 gulden ontving. Het gebouw bood huisvesting aan de verschillende (kerkelijke) verenigingen, die in de jonge parochie waren ontstaan. Zo weten we dat er in 1937 de volgende instellingen gehuisvest waren: de St. Vincentiusvereniging, de Vincentiusbibliotheek, de Missienaaikrans, KJV (Katholieke Jonge Vrouwen), JM (Katholieke Jonge Mannen), de KAMV (?), de Retraiteclub, de Huisvlijtclub, de Verkenners, de Welpen en incidenteel nog de RK Werkliedenvereniging, Voetbalclub ‘Quick’ en het Pastoor Van de Vennefonds.

In 1924-’25 werd het Patronaat verbouwd, waarbij op de eerste verdieping een portierswoning tot stand kwam. Die verbouwing was op duizend gulden begroot, maar kwam uiteindelijk ruim vierhonderd gulden duurder uit. De Tweede Wereldoorlog deed ook aan het Patronaat geen goed. Er was schade aan daken, buiten- en binnenmuren, stukadoorswerken, vloeren, ramen, deuren, diverse timmerwerken, veel glasschade en vernieling en plundering van een deel van de inventaris. Volgens de molestverzekering bedroeg de schade 13545 gulden. De uiteindelijke kosten bedroegen ruim 7220 gulden en de vergoeding werd uiteindelijk vastgesteld op 5696 gulden. 

Eind 1968 droeg het kerkbestuur het Patronaat over aan Stichting Trefcentrum voor de som van 63000 gulden waarvan een flink deel geschonken werd. De Stichting ging het gebouw als gemeenschapshuis voor de wijk beheren. In de jaren ’70 volgde daarvoor een verbouwing en in 1984 kwam er een nieuwe entree. In de zomer van 2000 werd de zaal geheel gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de tijd. In mei 2010 werd het terras voor Ut Tref geheel gerenoveerd, heringericht en omgedoopt in Jan Derckx-terras. De ruimten boven en beneden werden en worden verhuurd aan onder andere het Parochiekoor Venlo-Zuid, Stichting Stella Duce (later MV Valuas), Vastelaovesgezelschap De Kwas, Joekskapel Sjiengele Boem, enkele kaartclubs,  Joekskapel Flabbedeius, Jocus Hofkepèl, De Venlo Kryner en aan de Djembé-dansgroep.

Bronnen:GA Venlo, Archief Parochie O.L. Vrouw Venlo, inv. nrs. 68-69, 79, 98, 107 en 317; idem, Bouwdossiers Venlo nr. 1792.‘Café-feestzaal Ut Tref Venlo-Zuid mooi verbouwd’; in: E3-Journaal d.d. 13-9-2000; ‘Jan Derckx-terras bij café-feestzaal Ut Tref’, in: De Trompetter/E3 Journaal d.d. 21-4-2010.